เกียรญาดา เลิศวิทยา

รหัส : F05055

ชื่อ : ออม

ชื่อ-นามสกุล : เกียรญาดา เลิศวิทยา

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : หญิง

อายุ : 17 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 161

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 49

ความสามารถพิเศษ : การแสดง

ผลงานที่ผ่านมา : -