นายแบบ,นางแบบ > สเตลล่า
สเตลล่า ดารารัตน์

รหัส : F17020

ชื่อ : สเตลล่า

ชื่อ-นามสกุล : สเตลล่า ดารารัตน์

เชื้อชาติ : ไทย-ออสเตรเลีย

เพศ : หญิง

อายุ : 2 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 85

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 11.5

ความสามารถพิเศษ : ไม่กลัวน้ำ ไม่กลัวสัตว์

ผลงานที่ผ่านมา : ยังไม่มีผลงาน