ธนันชัย วณิชชากรกูล

รหัส : M19020

ชื่อ : สกาย

ชื่อ-นามสกุล : ธนันชัย วณิชชากรกูล

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : ชาย

อายุ : 4 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 96

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 14

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา :