นายแบบ,นางแบบ > ลูกแพร์
เปรมสินี สินธพเรืองชัย

รหัส : F12065

ชื่อ : ลูกแพร์

ชื่อ-นามสกุล : เปรมสินี สินธพเรืองชัย

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : หญิง

อายุ : 6 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 120

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 23

ความสามารถพิเศษ : ร้องเพลงประสานเสียง

ผลงานที่ผ่านมา : ผลิตภัณท์เด็ก พีเจ้ล
Line ยิ้งไลน์ยิ่งใกล้