ณิภัสนันท์ เมย์

รหัส : F11019

ชื่อ : ลิลลี่

ชื่อ-นามสกุล : ณิภัสนันท์ เมย์

เชื้อชาติ : ไทย-อังกฤษ

เพศ : หญิง

อายุ : 6 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 120

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 20

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา : Dairy Queen ,7-11 ,Care