เอมมิชชา มัตตา

รหัส : F18002

ชื่อ : มิชช่า

ชื่อ-นามสกุล : เอมมิชชา มัตตา

เชื้อชาติ : Thai

เพศ : หญิง

อายุ : 5 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 110

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 15

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา : 1.รักในแรงแค้น (Club Friday)
2.ถ่ายโฆษณาเสื้อผ้าที่เชียงใหม่ แบรนด์ Ahtunyong, on air Channel 5.
3.Review Clothing & Products quite lots.