นายแบบ,นางแบบ > มาร์วิน
ด.ช มาร์วิน หยี่เฟ หลิง

รหัส : M15015

ชื่อ : มาร์วิน

ชื่อ-นามสกุล : ด.ช มาร์วิน หยี่เฟ หลิง

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : ชาย

อายุ : 2 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 90

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 14

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา :