มารีญา บาราม

รหัส : F18001

ชื่อ : มาญา

ชื่อ-นามสกุล : มารีญา บาราม

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : หญิง

อายุ : 0 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 64

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 6.2

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา :