ศริญญา ภูธนดินันท์

รหัส : F12085

ชื่อ : มะลิ

ชื่อ-นามสกุล : ศริญญา ภูธนดินันท์

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : หญิง

อายุ : 11 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 157

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 50

ความสามารถพิเศษ : เต้นโคลเวอร์ เดินแบบ

ผลงานที่ผ่านมา :