เอกนวรัตน์ พงรัตสวัสดิ์

รหัส : M13029

ชื่อ : ภูริ

ชื่อ-นามสกุล : เอกนวรัตน์ พงรัตสวัสดิ์

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : ชาย

อายุ : 5 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 120

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 19

ความสามารถพิเศษ : เต้น,ร้องเพลง

ผลงานที่ผ่านมา :