ปภังกร พิทักษ์การ

รหัส : M17007

ชื่อ : ภูผา

ชื่อ-นามสกุล : ปภังกร พิทักษ์การ

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : ชาย

อายุ : 1 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 79

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 9.5

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา : โฆษณา สสส. ชุดโรคซีด