ด.ญ ภัทรพิมพ์ จะยะวงศ์

รหัส : F13046

ชื่อ : ฟ้าใส

ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ ภัทรพิมพ์ จะยะวงศ์

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : หญิง

อายุ : 6 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 105

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 16

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา :