เด็กชายฟารีส อภัยศรี

รหัส : M17032

ชื่อ : ฟารีส

ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายฟารีส อภัยศรี

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : ชาย

อายุ : 2 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 100

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 13

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา :