สรสิช ศิริธาดาเจริญ

รหัส : M09034

ชื่อ : พีค

ชื่อ-นามสกุล : สรสิช ศิริธาดาเจริญ

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : ชาย

อายุ : 8 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 141

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 36

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา :