ปุญญาทิพย์ สุวรรณลักษณ์

รหัส : F10062

ชื่อ : พอใจ

ชื่อ-นามสกุล : ปุญญาทิพย์ สุวรรณลักษณ์

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : หญิง

อายุ : 12 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 157

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 39

ความสามารถพิเศษ : วาดรูป เซฟบอร์ดได้ กำลังเรียนเต้นค่ะ ร้องเพลงได้ค่ะแต่ยังไม่เคยเรียนร้องเพลงนะคะ

ผลงานที่ผ่านมา : ยังไม่มีผลงานค่ะ