ด.ญ.ชญานิศ สุวรรณศร

รหัส : F16049

ชื่อ : พรีม

ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ชญานิศ สุวรรณศร

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : หญิง

อายุ : 6 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 107

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 15

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา :