ปุณญิศา รอดบุญ

รหัส : F16033

ชื่อ : ปุณณ์

ชื่อ-นามสกุล : ปุณญิศา รอดบุญ

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : หญิง

อายุ : 2 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 87

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 11

ความสามารถพิเศษ : ร้องเพลง เดินแบบ

ผลงานที่ผ่านมา : เดินแบบร่วมกับห้าง the crystal ราชพฤกษ์, เดินแบบกับห้าง the explace mall