นางสาวธญาดา มณีโชติ

รหัส : F03058

ชื่อ : ปริม

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธญาดา มณีโชติ

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : หญิง

อายุ : 19 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 161

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 46

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา :