นายแบบ,นางแบบ > น้องติน
ดช. ตฤณภพ ศิลาทอง

รหัส : M14037

ชื่อ : น้องติน

ชื่อ-นามสกุล : ดช. ตฤณภพ ศิลาทอง

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : ชาย

อายุ : 5 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 116

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 16

ความสามารถพิเศษ : เล่นฟุตบอล

ผลงานที่ผ่านมา : เดินแบบงาน Harley Davidson