ด.ช.คฑา ช่อผกา

รหัส : M17016

ชื่อ : นิชชิน

ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.คฑา ช่อผกา

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : ชาย

อายุ : 1 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 64

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 8.5

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา :