เด็กชายภาวัต ทันสมัย

รหัส : M17004

ชื่อ : ต๊อดติ

ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายภาวัต ทันสมัย

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : ชาย

อายุ : 0 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 71

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 9

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา :