ด.ญ.ชญาดา ปัสสารี

รหัส : F13005

ชื่อ : ญาดา

ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ชญาดา ปัสสารี

เชื้อชาติ : ไืทย

เพศ : หญิง

อายุ : 7 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 127

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 24.5

ความสามารถพิเศษ : เดินแฟชั่น การแสดง เต้น

ผลงานที่ผ่านมา : ดาวเกี้ยวเดือน ช่อง3