ชิโดเซีย จูเลี่ยน ไอเบก้า

รหัส : M16020

ชื่อ : ชิโด

ชื่อ-นามสกุล : ชิโดเซีย จูเลี่ยน ไอเบก้า

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : ชาย

อายุ : 2 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 100

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 17

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา : 1.Photo stock of Rawpixer,
2.Brand Ambassador of Little Blue Lump Shoe.
3. ภาพยนตร์อินเดีย
4. Extra - ภาพยนตร์ อินจัน (กันตนา)