ด.ช.ณภัทร วรเดชจำเริญ

รหัส : M14003

ชื่อ : ชิริว

ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ณภัทร วรเดชจำเริญ

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : ชาย

อายุ : 4 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 93

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 13

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา :