ปรีชญา โหตระไวศยะ

รหัส : F09034

ชื่อ : ชิงชิง

ชื่อ-นามสกุล : ปรีชญา โหตระไวศยะ

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : หญิง

อายุ : 8 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 122

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 19

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา :