ดาชา ไทยเศรษฐ์

รหัส : M16014

ชื่อ : ชาโฮม

ชื่อ-นามสกุล : ดาชา ไทยเศรษฐ์

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : ชาย

อายุ : 1 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 75

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 9.7

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา :