ชญานิน เต่าวิเศษ

รหัส : M04004

ชื่อ : จีโน่

ชื่อ-นามสกุล : ชญานิน เต่าวิเศษ

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : ชาย

อายุ : 13 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 152

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 40

ความสามารถพิเศษ : -

ผลงานที่ผ่านมา : -