จิราพร คุณาบุตร

รหัส : F63001

ชื่อ : จอย

ชื่อ-นามสกุล : จิราพร คุณาบุตร

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : หญิง

อายุ : 50 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 160

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 68

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา :