ครินท์ภัตท์ สุวัจนานนท์

รหัส : M19019

ชื่อ : คีนน์

ชื่อ-นามสกุล : ครินท์ภัตท์ สุวัจนานนท์

เชื้อชาติ :

เพศ : ชาย

อายุ : 4 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 102

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 15

ความสามารถพิเศษ : ร้องเพลง เต้น

ผลงานที่ผ่านมา : - ถ่ายวิดิโอโรงพยาบาล
https://bit.ly/3bePSle
- ถ่ายภาพนิ่งโรงพยาบาล
https://bit.ly/3QOv843
- ถ่ายวิดิโอโฆษณาหมู่บ้าน
https://bit.ly/3Qgnr6E
- ถ่ายแบบเสื้อผ้าแบรนด์ little hug
https://bit.ly/3zYYPcT
- ถ่ายแบบเสื้อผ้าเด็กแบรนด์ sweettooth (รอออน)
https://bit.ly/3R6jhid
- ถ่ายวิดิโอไทยประกันชีวิต (รอออนแอ)
- ถ่ายแบบเสื้อผ้าเด็กแบรนด์ sweettooth (รอออน)
- ถ่ายภาพนิ่งโรงแรม maitria (รอออน)
- ถ่ายวิดิโอโรงแรม maitria (รออน)