ธนันชัย วณิชชากรกูล

รหัส : M19013

ชื่อ : กาย

ชื่อ-นามสกุล : ธนันชัย วณิชชากรกูล

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : ชาย

อายุ : 2 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 85

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 13

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา :