นายแบบ,นางแบบ > ซัสเซ็ศ
ซัสเซ็ศ ลักกี้ เจโซ

รหัส : M12015

ชื่อ : ซัสเซ็ศ

ชื่อ-นามสกุล : ซัสเซ็ศ ลักกี้ เจโซ

เชื้อชาติ : Thailand Nigeria

เพศ : ชาย

อายุ : 6 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 118

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 23

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา : ถ่ายโฆษณา เดินแบบ ถ่ายแบบ