นายแบบ,นางแบบ > น้อง เจด้า
F16042    น้อง เจด้า    Height : 101 cm    Weight : 15 kg