นายแบบ,นางแบบ > น้องฌามส์
M19004    น้องฌามส์    Height : 84 cm    Weight : 11 kg