นายแบบ,นางแบบ > เอ็นจอย
F99009    เอ็นจอย    Height : 155 cm    Weight : 38 kg