ศรันภัทร จุโฑปะมา

รหัส : F05038

ชื่อ : น้ำฟ้า

ชื่อ-นามสกุล : ศรันภัทร จุโฑปะมา

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : หญิง

อายุ : 14 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 150

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 39

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา : เดินแบบแฟชั่นโชว์ชุดรีไซเคิลงาน Ari Fairground Social Market