นายแบบ,นางแบบ > เดย์ เดย์
M09046    เดย์ เดย์    Height : 145 cm    Weight : 45 kg