นายแบบ,นางแบบ > น้องอลิซ
F18014    น้องอลิซ    Height : 98 cm    Weight : 12.5 kg