นายแบบ,นางแบบ > ชีต้าห์
M10043    ชีต้าห์    Height : 134 cm    Weight : 29 kg