นายแบบ,นางแบบ > อาเบลล์ล่า
F17021    อาเบลล์ล่า    Height : 92 cm    Weight : 14.5 kg