นายแบบ,นางแบบ > ������������
ดช พรภวิษย์ อังกินันทน์

รหัส : M16045

ชื่อ : เก้า

ชื่อ-นามสกุล : ดช พรภวิษย์ อังกินันทน์

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : ชาย

อายุ : 4 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 98

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 13

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา :