นายแบบ,นางแบบ > ���������������
ณัฐสวิตตา สายแสง

รหัส : F12014

ชื่อ : โฟล์ค

ชื่อ-นามสกุล : ณัฐสวิตตา สายแสง

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : หญิง

อายุ : 5 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 100

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 18

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา :