นายแบบ,นางแบบ > ���������������
ณัฐนันท์ จิรสวัสดิ์กุล

รหัส : F12013

ชื่อ : ใบบัว

ชื่อ-นามสกุล : ณัฐนันท์ จิรสวัสดิ์กุล

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : หญิง

อายุ : 5 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 100

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 14

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา :