นายแบบ,นางแบบ > ������������������������
ด.ช.ภวินท์ ศรีอัมพรเอกกุล

รหัส : M16043

ชื่อ : แพนเตอร์

ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ภวินท์ ศรีอัมพรเอกกุล

เชื้อชาติ : ไทบ

เพศ : ชาย

อายุ : 4 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 103

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 16

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา :