ด.ช. บรรยวัสถ์ พืชมาก

รหัส : M13045

ชื่อ : ไอแอม

ชื่อ-นามสกุล : ด.ช. บรรยวัสถ์ พืชมาก

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : ชาย

อายุ : 6 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 117

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 21

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา :