กันต์กมล ไตรฟื้น

รหัส : F99010

ชื่อ : โบกี้

ชื่อ-นามสกุล : กันต์กมล ไตรฟื้น

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : หญิง

อายุ : 21 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 172

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 57

ความสามารถพิเศษ : พิธีกร โต้วาที พูดภาษาสเปน

ผลงานที่ผ่านมา : พิธีกรงานเกษตรแฟร์, โต้วาทีน้องใหม่