บัญญวัติ ปัญจมะวัต

รหัส : M13015

ชื่อ : โนเบล

ชื่อ-นามสกุล : บัญญวัติ ปัญจมะวัต

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : ชาย

อายุ : 5 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 105

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 16

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา :