สุรีย์ ลพทองคำ

รหัส : F17022

ชื่อ : แอล

ชื่อ-นามสกุล : สุรีย์ ลพทองคำ

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : หญิง

อายุ : 3 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 91

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 13.5

ความสามารถพิเศษ : แอ็คท่าถ่ายรูป

ผลงานที่ผ่านมา : -