แพรววนิด อ่อนไสว

รหัส : F19006

ชื่อ : แพรวา

ชื่อ-นามสกุล : แพรววนิด อ่อนไสว

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : หญิง

อายุ : 1 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 76

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 9.4

ความสามารถพิเศษ : หัวเราะเก่ง ยิ้มเก่ง อารมณ์ดีคะ

ผลงานที่ผ่านมา : -