วชิรญาณ์ ตันสุริยวงศ์

รหัส : F05029

ชื่อ : แพรวา

ชื่อ-นามสกุล : วชิรญาณ์ ตันสุริยวงศ์

เชื้อชาติ : ไทย

เพศ : หญิง

อายุ : 13 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 162

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 41

ความสามารถพิเศษ : ตีกลอง

ผลงานที่ผ่านมา :