กรวรรณ อาษา

รหัส : F08043

ชื่อ : แพตตี้

ชื่อ-นามสกุล : กรวรรณ อาษา

เชื้อชาติ :

เพศ : หญิง

อายุ : 11 ปี

ความสูง (เซนติเมตร) : 156

น้ำหนัก (กิโลกรัม) : 40

ความสามารถพิเศษ :

ผลงานที่ผ่านมา :